Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach – echa z konferencji

Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach – echa z konferencji

28 października 2019 Aktualności 0

24 października w Łukowie odbyła się konferencja „Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach”. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biblioteką Pedagogiczną. Dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przedstawił dane z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która badała skuteczność programów profilaktycznych, w tym realizowanych w Łukowie. Jak sam powiedział Łuków  w tej dziedzinie ma się czym pochwalić. We wszystkich łukowskich szkołach realizowane są programy rekomendowane o potwierdzonej skuteczności.  „Miłość i granice. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” – to program, który zaprezentowała mgr Zofia Skrzymowska, logopeda/psychoprofilaktyk PPP w Łukowie.
Gościem konferencji był również Marcin Wałecki – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, zastępca dyrektora ds. med. Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. W swoim wystąpieniu podkreślał on to, że poradnie psychologiczno – pedagogiczne mogą stać się miejscem udzielania pierwszej prewencyjnej pomocy młodym ludziom, borykającym się z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania.
Konferencja była okazją, aby osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz realizatorzy programów profilaktycznych mogli zweryfikować swoje dotychczasowe działania i podzielić się doświadczeniami. Jak przekonywali wszyscy uczestnicy konferencji, tylko wspólne działanie może przynieść dobre efekty.