Plan pracy świetlicy

RAMOWY PLAN PRACY  MIEJSKIEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Lp. Tematyka zajęć Planowane działania
STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok Historia zegarów według encyklopedii techniki, słynne zegary świata. Wystawa zegarów i zegarków zorganizowana przez wychowanków.
2. Bezpieczne ferie zimowe Stworzenie mini kodeksu bezpieczeństwa zabaw zimowych oraz bezpiecznego poruszania się po mieście.
3. Zimowe zabawy Lepienie figur śniegowych, zabawy na śniegu.
4. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę Budowa karmników dla ptaków. Zbiórka pokarmów zwierząt.
LUTY
5. Walentynki Przedstawienie dzieciom genezy święta oraz ciekawostek na jego temat. Zabawy i wróżby walentynkowe.
6. Karnawał – czas zabawy i rozrywki Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi w różnych kulturach. Zabawa karnawałowa dla dzieci – bal przebierańców.
7. Ostatkowe tradycje Zapoznanie dzieci z różnorodnymi tradycjami ludowymi, charakterystycznymi dla naszego regionu
8. Tak jest, a tak może być Planujemy wspólnie z dziećmi pracę  nad własnym rozwojem.
MARZEC
9. Giełda talentów Rozpoznawanie przez dzieci swoich zasobów i predyspozycji.
10. „Nasze uczucia” poznajemy i nazywamy uczucia. Uświadomienie dzieciom, czym są uczucia, jakie są ich rodzaje oraz jak je rozpoznać i nazwać. Scenki dramowe jak radzić sobie z przykrymi uczuciami.
11. Gniew tak, agresja nie! Zajęcia wskazujące na prawidłowe rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami i dorosłymi.
12. Dzień Kobiet – święto wszystkich pań. Przedstawienie genezy święta. Wykonanie prac plastycznych: „Kwiaty dla Pani”, wykonanie kolorowych kwiatów z bibuły.
13. Zwiastuny wiosny Wykonanie prac plastycznych: Zwiastuny wiosny. Wycieczka tematyczna w poszukiwaniu wiosny.
14. Witamy Cię wiosno Wykonanie miniaturowych kukiełek – Marzanny. Wykonanie prac plastycznych: Pani wiosna
15. Jestem zręczny Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego.
KWIECIEŃ
16. Wielkanoc w moim domu – o polskich tradycjach świątecznych. Dyskusja na temat tradycji wielkanocnych. Konkurs plastyczny: Ozdoba wielkanocna, nauka tworzenia pisanek metodą batiku.
17. Z wizytą w muzeum   Zapoznanie dzieci z kulturą zwiedzania muzeum. Oglądanie aktualnych ekspozycji muzealnych.
18. Gościmy twórców ludowych Zajęcia warsztatowe z zaproszonymi gośćmi.
19. Przysłowia ludowe- mądrości narodowe Zapoznanie dzieci z przysłowiami ludowymi, polskimi i innych narodów.
20. Etnografia w książce Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
MAJ
21. W zdrowym ciele zdrowy duch Dlaczego ruch i sport są tak ważne dla naszego organizmu? Spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką na temat roli ruchu fizycznego dla prawidłowego rozwoju dziecka. Zdrowa dieta dziecka.
22. ABC pierwszej pomocy Zapoznanie dzieci z ideą niesienia pierwszej pomocy. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przez studentów Studium Medycznego w Łukowie.
23. Co kradnie nam wolność? Zapoznanie dzieci z zagrożeniami cywilizacyjnymi.
24. Dzień Rodziny Przygotowanie krótkiego programu artystycznego i drobnych upominków. Zapoznanie dzieci z Konwencją Praw Dziecka i Praw Człowieka.  Festyn rodzinny.
25. Nigdy nie jestem sam! Zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom, że w sytuacjach trudnych zawsze mają się, do kogo zwrócić o pomoc.
26. Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji Zdobywanie przez dzieci umiejętności pozytywnego nastawienia do innych, odsuwając na drugi plan swoje własne potrzeby. Zabawy kształtujące umiejętność współpracy. Zajęcia dramowe: scenki przedstawiające nawiązywanie prawidłowych kontaktów-wspólna analiza.
CZERWIEC
27. Łuków  moja mała ojczyzna. Historia miasta, spacery po ważniejszych miejscach Łukowa . Wykonanie prac  – „Łuków moje miasto”
28. Zdrowo na sportowo! Zabawy i gry sportowe. Turniej piłki plażowej, zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu.
29. Bezpieczne sposoby spędzania wakacji Pogadanka z Policjantem na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
30. Zegnaj szkoło! Witajcie wakacje! Wystawa prac plastycznych wymarzone miejsce na wakacje. Popisy wokalne.
LIPIEC/SIERPIEŃ WAKACYJNY WYJAZD DLA 20 OSOBOWEJ GRUPY DZIECI
WRZESIEŃ/ALE KINO! ALE TEATR!
31. Z kulturą za pan brat. Zajęcia mające na celu kształtowanie w dzieciach kulturalnych zachowań. Zajęcia dramowe, scenki odgrywane przez dzieci przedstawiające dobre i złe zachowania – wspólna analiza przedstawionych zachowań. Kultura żywego słowa.
32. Bezpieczniej – znaczy lepiej i przyjemniej Projekcja filmów edukacyjnych, pogadanki, prelekcje na temat bezpieczeństwa w szkole, na boisku, na podwórku i w domu.
33. Ale kino! Historia kinematografii Zapoznanie dzieci z terminologią związaną z kinem i filmem. Projekcja filmów dla dzieci. Wykonanie prac plastycznych – kadr z ulubionego filmu. Koło filmowe/fotograficzne.
34. Ale kino! Historia kinematografii Zapoznanie dzieci z terminologią związaną z kinem i filmem. Projekcja filmów dla dzieci. Wykonanie prac plastycznych – kadr z ulubionego filmu. Koło filmowe/fotograficzne.
35. Ale teatr! Teatr uczy i bawi Gazetka tematyczna, wystawa prac plastycznych. Oglądanie sztuki teatralnej.
36. W świecie baśni i bajek – poezji i prozy Wskazanie dzieciom różnic pomiędzy baśniami i bajkami. Wspólne czytanie baśni i bajek, przygotowanie krótkiego przedstawienia. Spotkanie literackie.
PAŹDZIERNIK/JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ.
37. Dbać znaczy mieć. Zajęcia mające na celu uzmysłowienie dzieciom, że musimy dbać o przyjaźnie, zdrowie, bezpieczeństwo, rzeczy swoje, wspólne i innych.
38. Każdy zawód jest ważny Wykonanie prac plastycznych/literackich pt.: „Mój wymarzony zawód”. Uświadomienie dzieciom jak ważna jest praca w życiu człowieka.
39. Warto czytać! Uświadomienie wychowankom, że czytanie jest niezbędne do rozwoju człowieka, wspólne czytanie poezji, czasopism, fragmentów książek.
40. Środki masowego przekazu. Ich rola w życiu młodego człowieka. Rozmowy i dyskusje na temat roli technologii informacyjnych w życiu młodego człowieka. Przedstawienie niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą Internet oraz skutków uzależnienia od komputera i Internetu, telefonu.
41. Internet- kiedy pomaga, kiedy szkodzi? Jak bezpiecznie i właściwie korzystać z sieci internetowej.
LISTOPAD/LISTOPADOWA ZADUMA
42. 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Dzień zadumy i refleksji Wyjście na cmentarz, zapalenie symbolicznych zniczy .
43. 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości   Patriotyzm ważna rzecz-zajęcia mające na celu wzmocnienia postaw patriotycznych u dzieci i kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz szacunku do wielkich historycznych postaci i pamięci dla ważnych wydarzeń historycznych.
44. O symbolach narodowych Dyskusje kierowane i pogadanki; czym jest patriotyzm? Co to jest konstytucja? Nauka/przypomnienie hymnu narodowego,  jego geneza powstania, flaga, godło i ich historia.
45. Andrzejkowe zabawy. Andrzejkowe wróżby.Dyskoteka.
GRUDZIEŃ/WERNISAŻOWY GRUDZIEŃ
46. Świetlicowy wernisaż Ekspozycja prac koła filmowego/fotograficznego, prac plastycznych oraz innych prac dzieci – Galeria Prowizorium/Świetlica
47. Witaj Święty Mikołaju! „List do Św. Mikołaja” – malowany lub pisany. Dyskusja kierowana: co sprawia większą radość –  dawanie, czy otrzymywanie prezentów?
48. Wigilijne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne ubieranie świetlicowej choinki. Zasady savoir vivre przy stole. Przygotowanie potraw wigilijnych. Świetlicowa Wigilia. Śpiewanie kolęd.
50 Koniec roku. Czas refleksji Co dobrego przyniósł nam mijający rok? Noworoczne postanowienia.