Aktualności

Konkurs wniosków na 2024 rok

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2024, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 17 października.


28 września 2023 0

Dzień otwarty w „Parasolu”

Miejska świetlica środowiskowa „Parasol” zaprasza młodych mieszkańców Łukowa na dzień otwarty, który odbędzie się w czwartek 21 września. Specjalnym punktem tego wydarzenia będzie koncert zespołu „Mała Orkiestra Dni Naszych”. Start o godz. 15:00.


18 września 2023 0

Rozdane środki na pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Łuków informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wartość przyznanych dotacji opiewa na kwotę 77 tys. zł.


5 maja 2023 0

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Łukowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


5 kwietnia 2023 0

Profilaktyk 2022 roku przyznany!

Pedagog i wychowawca dzieci Danuta Dybciak-Bocian została uznana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie Profilaktykiem 2022 roku.


24 marca 2023 0