Autor: Administrator

Rozdane środki dla organizacji pozarządowych

80 tys. zł. trafi do organizacji społecznych, które prowadzą działalność profilaktyczną oraz przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym. Za nami rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w tym zakresie.


12 kwietnia 2024 0

Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i jednocześnie zaprasza do składania ofert.


14 marca 2024 0

Punkt Konsultacyjny przy ul. Browarnej

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu w naszym mieście Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych. Punkt ten mieści się przy ul. Browarnej 63 w budynku OSiR, przy wejściu na teren letnich basenów.


9 stycznia 2024 0

Konkurs na Profilaktyka Roku 2023

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2023”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2023 rok”.


27 listopada 2023 0

Rozdane środki na pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Łuków informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wartość przyznanych dotacji opiewa na kwotę 77 tys. zł.


5 maja 2023 0