Kontakt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sekretarz – Paweł Bolesta

Wydział Spraw Społecznych ul. Zdanowskiego 15, p. nr 3

ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

tel. 25 798 30 09

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Łukowa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dariusz Nikiel

tel. 500 696 023

nikiel.dariusz.pg2@gmail.com

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mariusz Chudek