Kontakt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sekretarz – Paweł Bolesta

Wydział Spraw Społecznych ul. Zdanowskiego 15, p. nr 3

ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

tel. 25 798 30 09

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Łukowa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie

mgr Izabela Janaszek -Talacha

iza_jt@poczta.onet.pl

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Marek Żurawski

tel. 606 632 136

mzurawak@wp.pl