Konkurs na Profilaktyka Roku 2023

Konkurs na Profilaktyka Roku 2023

27 listopada 2023 Aktualności 0

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2023”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2023 rok”.

Kandydatkę/Kandydata powinna cechować znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów, umiejętność współdziałania z innymi, a także kreatywność i zaangażowanie w działaniu.

Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia na „Profilaktyka Roku 2023”, którego pobranie jest możliwe TUTAJ.

Uzupełniony Formularz zgłoszenia należy złożyć na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków (pokój nr 3, na parterze), do dnia 11 grudnia 2023 r. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.