Grupy robocze

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują w specjalnych grupach roboczych. Poniżej prezentujemy aktualny podział tych grup. Zespoły robocze MKRPA:
 1. Zespół do spraw badania zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą RM Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
  1. Paweł Joński (przewodniczący, tel. 668 035 679)
  2. Tomasz Borychowski
  3. Adam Pawlak
 2. Zespół do spraw realizowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
  1. Piotr Łukaszewski (przewodniczący, tel. 506 639 411)
  2. Małgorzata Gontarz
 3. Zespół do spraw monitorowania zadań realizowanych w ramach MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  1. Marek Czernecki (przewodniczący, tel. 501 244 246)
  2. Marzanna Chmiel
  3. Arkadiusz Pogonowski
 4. Zespół do spraw kontroli warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  1. Arkadiusz Pogonowski (przewodniczący, tel. 661 654 609)
  2. Tomasz Borychowski
  3. Paweł Joński
 5. Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych
  1. Piotr Łukaszewski (przewodniczący)
  2. Marek Czernecki
  3. Elżbieta Zakrzewska