Do pobrania

Poniżej można pobrać niezbędne dokumenty związane z leczeniem uzależnień, a także dokumenty dotyczące realizacji programów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków. Chętni znajdą też logo MKRPA i inne materiały promocyjne.

WNIOSEK DO MKRPA O LECZENIE W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO:

  1. Wniosek do MKRPA o leczenie – plik Word
  2. Wniosek do MKRPA o leczenie – plik PDF

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (za 2024 rok):

  1. Sprawozdanie z realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków za 2024 rok – plik PDF
  2. Sprawozdanie z realizacji zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków za 2024 rok – plik Word

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

  1. Baner MKRPA
  2. Logo MKRPA
  3. Rollup MKRPA