Do pobrania

Poniżej można pobrać niezbędne dokumenty związane z leczeniem uzależnień, a także dokumenty dotyczące realizacji programów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków. Chętni znajdą też logo MKRPA i inne materiały promocyjne.

WNIOSEK DO MKRPA O LECZENIE W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO:

  1. Wniosek o leczenie do MKRPA_DOCPobierz

  2. Wniosek o leczenie do MKRPA_PDFPobierz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (za 2023 rok):

  1. Sprawozdanie-z-realizacji-zadania-2023_PDFPobierz

  2. Sprawozdanie z realizacji zadania 2023_DOC – Pobierz

MATERIAŁY GRAFICZNE:

  1. Baner MKRPA – Pobierz

  2. Logo MKRPA – Pobierz

  3. Rollup MKRPAPobierz