Harmonogram zajęć

TYGODNIOWY HARMNOGRAM ZAJĘĆ  ŚWIETLICY

PONIEDZIAŁEK

 • Zajęcia wprowadzające do głównego tematu  tygodnia: pogadanki, burze mózgów, dyskusje kierowane
 • Odrabianki/ Gry i zabawy świetlicowe
 • Trening  umiejętności społecznych
 • Zajęcia sportowo – ruchowe na sali gimnastycznej
 • ,,Wielki krąg”- spotkania społeczności świetlicowej /ostatni poniedziałek miesiąca/

WTOREK

 • Odrabianki
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Kultura żywego słowa – nauka sprawnego i poprawnego mówienia, sztuka recytacji
 • Zręczne ręce – robótki ręczne, modelarstwo, wycinanki itp.
 • Zajęcia sportowo – ruchowe

ŚRODA

 • Odrabianki
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Zajęcia wokalno – muzyczne
 • Z matematyką i fizyką „za pan brat”, pomoc w odrabianiu lekcji

CZWARTEK

 • Odrabianki
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Zajęcia plenerowe
 • Klub dyskusyjny dla młodzieży – ,,Tabu”
 • Filmowe czwartki, koło fotograficzne (od września)

PIĄTEK – SZTUKA I RELAKS

 • Gry i zabawy organizowane przez dzieci
 • Projekcje filmowe
 • Zajęcia rekreacyjne
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia plastyczne

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

1400-1530 Odrabianie zadań domowych i pomoc w nauce.

1530-1545 Podwieczorek.

1545-1600 Porządkowanie sali, przygotowanie do zajęć.

1600-1745 Zajęcia indywidualne oraz grupowe wynikające z planu pracy świetlicy.

1745 -1800 Porządkowanie sali, zakończenie zajęć