Punkt Konsultacyjny

Logo Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych,
Łuków, ul. Browarna 63
(budynek OSiR – wejście na baseny letnie);
tel. (25) 798 0930

Udziela porad i pomocy:
– ofiarom przemocy w rodzinie
– osobom przeżywającym problemy rodzinne 
– rodzinom, których bliscy mają problemy z uzależnieniem

Dyżury interwencyjno – wspierające odbywają się od 12.01.2023r. do 21.12.2023r. w czwartki w godz. od 1630 do 1830: Kontakt: AGNIESZKA ŻONDEŁEK – tel. 516 256 252

W Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje PUNKT MEDIACYJNY, prowadzony przez kuratorów rodzinnych.
Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy: Poniedziałek i Piątek  830 – 1030 od 10.01.2020 r.
Kontakt: PIOTR ŁUKASZEWSKI tel. 506 639 411
MAŁGORZATA BOSEK
, MARIA BRZOZOWSKA, MARIA KĄKOL, ANNA SMOLAK

PRAWNIK dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych przy. ul. Browarnej 63 udziela porad prawnych i pomocy prawnej od 10.01.2023 r. do 19.12.2023r.  we wtorki od godz. 1600 do 2000:

Kontakt: SYLWESTER BARTOSIEWICZ – tel. 606 285 683

Prowadzenie porad dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych odbywa się od 05.01.2023 r. do 06.12.2023r. raz w tygodniu zamiennie w:
środy – od godz. 1600 do godz. 1900 lub w czwartki – od godz. 1100 do godz. 1400

Kontakt: MARIUSZ KANIEWSKI – tel. 692 732 178