Categories Aktualności

XVII Bal Bezalkoholowy

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, odbył się w Łukowie Bal Bezalkoholowy. To była siedemnasta już edycja tej cyklicznej imprezy. Za organizację odpowiadała wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie Rejonu Łukowskiego. Wydarzenie miało miejsce 28 stycznia w Sali Bursztynowej i zgromadziło ponad 100 osób, które postanowiły spędzić tę noc przy dobrej muzyce i zabawie prowadzonej przez wodzireja Piotra Pastora. Bal bezalkoholowy jest…

Categories Aktualności

Współpraca MKRPA z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w minionym roku kalendarzowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych dofinansowanych ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem było propagowanie wspierających postaw rodzicielskich, pozytywnych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem zostały objęte osoby z grup ryzyka doświadczające trudności o różnym nasileniu, działania były też skierowane do ogólnej populacji w ramach profilaktyki…

Categories Aktualności

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych – harmonogram 2023r.

Punkt  Konsultacyjny  dla  Ofiar  Przemocy  i Osób Uzależnionych Łuków ul. Browarna 63  (budynek OSiR – wejście na baseny letnie) Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Agnieszka Żondełek pełni dyżury od 12.01.2023r. do 21.12.2023r. w czwartki robocze w godz. od 1430 do 1830.– – – Punkt Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych. Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy poniedziałek i piątek od godz.  830 do godz.  1030 od…

Categories Aktualności

Konkurs na Profilaktyka Roku 2022

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2022 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem…

Categories Aktualności

MKRPA: Konkurs uzupełniający

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2022, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Realizacja przedsięwzięć wspierających osoby po przebytej terapii w utrzymaniu abstynencji. Cele: utrwalanie abstynencji, budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu, rozwój umiejętności ważnych dla trzeźwego życia, zmiana mechanizmów uzależnienia (rozbrajanie),…

Categories Aktualności

MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2023 rok

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2023, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 31 października. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Obszar: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP oraz osób z problemem uzależnień behawioralnych. Prowadzenie działań wspierających…

Categories Aktualności

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych.

Punkt  Konsultacyjny  dla  Ofiar  Przemocy  i Osób Uzależnionych – Łuków ul. Browarna 63  (budynek OSiR – wejście na baseny letnie) Dyżury interwencyjno-wspierające odbywają się od 07.01.2021 r. do 16.12.2021 r. w czwartki w godz. od 16:30 do 18: 30; Pani Agnieszka Żondełek. W Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje Punkt Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych. Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy poniedziałek i piątek od godz.  8:…

Categories Aktualności

Harmonogram realizacji konsultacji psychologicznych w 2021 roku w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i osób uzależnionych. Łuków ul. Browarna 63.

Psycholog: Izabela Janaszek Talacha Styczeń – 11, 18, 25 – w godzinach 14:30 – 16:30 Luty – 1, 8, 15, 22 – w godzinach 14:30 – 16:30 Marzec – 1, 8, 22, 29 – w godzinach 14:30 – 16:30 Kwiecień – 12, 19, 26 – w godzinach 14:30 – 16:30 Maj – 10, 17, 24, 31 – w godzinach 14:30 – 16:30 Czerwiec…

Categories Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na łukowskiego „Profilaktyka Roku 2020”

„Profilaktykiem Roku 2020” w Łukowie został Pan Ireneusz Mateńko – właściciel i redaktor naczelny Łukowskiego Programu Telewizyjnego „Master TV”. Decyzję o tym podjęła Komisja Konkursowa, w składzie: Mariusz Chudek (przewodniczący), Dariusz Nikiel (członek) i Maciej Nurzyński (członek) – powołana przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, na podstawie „Regulaminu…”, uchwalonego przez MKRPA. O wyborze – zadecydowało uzasadnienie kandydatury: „Łukowski Program Telewizyjny…

Categories Aktualności

Profilaktyk Roku 2020

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2020”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2020 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem…