Skład Komisji

Poniżej przedstawiamy aktualny (stan na styczeń 2023 r.) skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  1. Paweł Joński (przewodniczący, tel. 668 035 679)
  2. Adam Pawlak (zastępca przewodniczącego, tel. 697 458 751)
  3. Tomasz Borychowski
  4. Marzanna Chmiel
  5. Marek Czernecki
  6. Małgorzata Gontarz
  7. Piotr Łukaszewski
  8. Arkadiusz Pogonowski
  9. Dorota Zakrzewska