Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Szkolenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta Łuków oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZAPRASZAJĄ do udziału w szkoleniu adresowanym w szczególności do osób pracujących z dziećmi oraz członków grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
Szkolenie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2013 roku w godz. 1100 -1300 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków.

Więcej…
 

Tytuł "Profilaktyk Roku"

Email Drukuj PDF

Regulamin (tryb) nadawania nagrody i tytułu „Profilaktyk Roku”

1. Tytuł i nagroda nadawany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osobie, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Działania o których mowa, powinna cechować kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność-mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów, umiejętność współdziałania z innymi.

Więcej…
 

Biwak "Charrrakterek"

Email Drukuj PDF

Harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej często sięgają w swoim programie po działania profilaktyczne. Realizują wiele programów, które mają za zadanie pokazać młodzieży twórcze i wartościowe sposoby spędzenia wolnego czasu i nauczyć ją radzenia sobie z problemami codzienności bez popadania w nałogi. Takie też były cele biwaku „Charrrakterek”, który w dn. 4 – 6 października 2013 r. został zorganizowany w Krynce.

Więcej…
 

Ogłoszenie 2014

Email Drukuj PDF

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych przygotowując Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Łuków.

Więcej…
 

Dzień Dziecka 2013

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza wszystkie dzieci w dniu 1 czerwca 2013 roku na Dzień Dziecka. Spotykamy się o godz. 1100 w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2, ul. Cieszkowizna 13. Wstęp wolny!! W programie: dmuchańce, klaun, pokaz iluzjonisty, animacje i zabawy, niespodzianki ...

GALERIA

 

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta Łuków oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZAPRASZAJĄ
do udziału w szkoleniu adresowanym do właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych funkcjonujących na terenie Miasta Łuków.
Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku w godz. 1030 -1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków.
Osobą prowadzącą sesję szkoleniową będzie dr Krzysztof Wojcieszek.

 

Otwarty Konkurs Ofert

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr XXVIII/319/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

SZCZEGÓŁY

 

Archipelag skarbów

Email Drukuj PDF

W dniach 5 i 6 lutego 2013 r. uczniowie klas drugich i trzecich  Gimnazjum nr 3 w Łukowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów". Program dotyczył zagadnień związanych z wychowaniem ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, a także ukazania młodym odbiorcom pięknych, ale również groźnych sił rozwijających się we wnętrzu dojrzewającego człowieka.

Więcej…
 


Strona 8 z 12
Odsłon : 300814

stat4u


Sonda

Czy jesteś za zwiększeniem punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%?
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Polecamy