Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

"Nie" dla zwiększenia ilości punktów sprzedaży

Email Drukuj PDF

W związku z pojawieniem się w programie posiedzenia Rady Miasta Łuków uchwał dotyczących zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) MKRPA przekazała na ręce Przewodniczącej Rady Miasta następujące stanowisko:

Łuków, 2012.11.5

Przewodniczący Rady Miasta
Urszula Bancerz

Miejska Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych wyraża swój zdecydowany sprzeciw dotyczący zamiaru podjęcia przez Radę Miasta uchwał dotyczących zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
Ułatwienie dostępu do napojów alkoholowych poprzez zwiększenie ilości punktów sprzedaży jest zdaniem Komisji czynnikiem wpływającym na wysokość spożycia alkoholu. Żadne przesłanki nie wskazują na to, aby było konieczne i uzasadnione zwiększanie ilości punktów sprzedaży alkoholu w naszym mieście. Pozorne zyski dla budżetu miasta, które wpłyną w wyniku powstających nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą musiały być przeznaczane na leczenie osób uzależnionych  i nadmiernie spożywających alkohol. Poziom finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ w obszarze leczenia uzależnień od alkoholu nie zabezpiecza realnego popytu na te świadczenia. Dlatego też gmina zmuszona jest dofinansowywać te świadczenia dodatkowymi, dużymi kwotami z własnego budżetu.
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 zawiera przesłanki wskazujące na zmniejszanie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a nie ich zwiększaniu.
Przykro nam, że przed wprowadzeniem proponowanych uchwał na sesję nikt nie spytał o zdanie i stanowisko MKRPA w tej kwestii. Liczymy na to, że podjęta przez państwa radnych decyzja będzie mądra i odpowiedzialna. Że będzie służyć wychowaniu, szczególnie młodego pokolenia w trzeźwości. Możemy zostać miastem, w którym liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % jest najniższa. Na pewno moglibyśmy w przyszłości tym się właśnie chwalić.


Przewodniczący MKRPA
Marek Żurawski

 
Odsłon : 342436

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Polecamy