Współpraca MKRPA z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Współpraca MKRPA z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

8 lutego 2023 Aktualności 0

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w minionym roku kalendarzowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych dofinansowanych ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem było propagowanie wspierających postaw rodzicielskich, pozytywnych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem zostały objęte osoby z grup ryzyka doświadczające trudności o różnym nasileniu, działania były też skierowane do ogólnej populacji w ramach profilaktyki uniwersalnej. Zrealizowane programy to:

 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  czyli warsztaty dla rodziców realizowane od wielu lat przez Zofię Skrzymowską. Wyposażenie opiekunów w umiejętności wychowawcze oraz zmiana postaw skutecznie minimalizują występowanie zachowań problemowych.
 • „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” to propozycja dla dzieci w wieku 8-12 lat. W programie dzieci są uczone, że mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób spostrzegają i interpretują różne wydarzenia ze swojego życia. Od tych interpretacji zależy ich odporność na stres, poczucie siły, własnej wartości. Najważniejsze w programie jest dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm.  Program realizowały Joanna Cąkała i Agnieszka Kubiak.
 • „Przyjaciele Zippiego” to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym. Pozwala na wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające radzić sobie w sytuacjach trudnych, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi
  i unikać zachowań ryzykownych.  Zajęcia realizowały Katarzyna Chachaj i Agnieszka Kubiak.
 • „Wyspa zabaw” to autorski program dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym ukierunkowany na rozwój umiejętności zabawy, nawiązywania relacji rówieśniczych, kształtowania poczucia własnej wartości i sprawczości. Został zrealizowany przez Magdalenę Mojską-Sadowską i Iwonę Połeć.
 • „Razem być” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII doświadczających trudności
  w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnictwo w programie to szansa dla młodych ludzi na wyjście z izolacji i nawiązanie wspierających relacji z rówieśnikami. Również został przez Magdalenę Mojską-Sadowską i Iwonę Połeć.
 • „Wideotrening komunikacji”  to metoda rozwijająca i doskonaląca prowadzenie skutecznej komunikacji rodziców z dziećmi oraz udanej interakcji. Opiera się
  na przekonaniu, że dobre relacje są fundamentem rodziny, a jakość kontaktu z osobami znaczącymi warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka. Został przeprowadzony przez Magdalenę Mojską-Sadowską.
 • „Więzi i mosty” to program wyjazdowy skierowany do całych rodzin, które zyskały bezpieczną przestrzeń do wyrażania własnych stanów emocjonalnych i potrzeb, poznawania swoich mocnych i słabych stron.  Zaplanowana została praca warsztatowa
  z rodzicami oraz organizacja zajęć dla dzieci rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Realizatorami były Elżbieta Dejryng-Pogonowska, Justyna Goławska, Magdalena Mojska-Sadowska, Iwona Połeć.

Z pozyskanych środków we współpracy z Fundacją Jana Chrzciciela zrealizowaliśmy także spotkanie profilaktyczne „Naprawdę wolni”. Przedsięwzięcie to realizowane było na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie, a wzięło w nim udział ok. 200 uczniów klas VIII z łukowskich szkół podstawowych. Realizatorami ze strony poradni byli Barbara Kubiak, Agnieszka Kubiak i Elżbieta Dejryng-Pogonowska.

            Za otrzymane z MKRPA wsparcie finansowe udało się zakupić wiele pomocy i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. Przede wszystkim jednak uzyskane fundusze umożliwiły nam zorganizowanie dzieciom wielu alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W roku 2022 dzieci pod naszą opieką odwiedziły wiele ciekawych miejsc:

 • Teatr Małego Widza, Manufaktura Czekolady, Kosmos Discovery w Warszawie w ramach programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Zwierzyniec Eurostruś w Borzychach w ramach programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych, Multicentrum w Białej Podlaskiej dla uczestników „ Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • „Mały Inżynier”, „ Kulinarne Poddasze” w Siedlcach dla dzieci z „ Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Fortyfikacja Twierdzy w Zamościu, „Szlak Szumów” wzdłuż rzek Tanew i Jeleń, „Park Żywiołów” w Budach. Wyjazd na Roztocze dla dzieci i ich rodziców realizowany był w ramach programu „Więzi i mosty”
 • Centrum pieniądza NBP i Teatr Rampa w Warszawie dla uczestników warsztatów „ Więzi i mosty”
 • Wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla dzieci z programu „ Razem być”.

Fundusze z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoliły także na zaproszenie gości bezpośrednio na zajęcia realizowane w poradni. Odwiedziła nas Pani Edyta Sak z Muzeum Regionalnego w Łukowie i zapoznała z tradycyjnymi technikami wykonywania ozdób choinkowych oraz Pani Agata Kwaśna-Nowak z Lala Las pod okiem, której dzieci wykonały aromatyczną, ziołową sól i kulę do kąpieli.

            Organizowane zajęcia profilaktyczne przyczyniają się do budowania  i wzmacniania czynników chroniących dzieci przed różnymi zagrożeniami współczesnego świata oraz wzmacniają kompetencje wychowawcze rodziców. Dzięki przedsięwzięciom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci mogą doświadczyć zupełnie nowych dla nich rzeczy, zwiedzić ciekawe miejsca, poszerzyć wiedzę, ale przede wszystkim przeżyć chwile radości i beztroski w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie – www.poradania.lukow.pl