Uzależnij się od sportu

Uzależnij się od sportu

6 listopada 2018 Aktualności 0

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zapraszają przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Uzależnij się od sportu”. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 listopada 2018 r. w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia – XIII Turniej  Pierwszego Kroku  Kickboxing.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. grafika, malarstwo, rysunek, collage itd.), w formacie A4. Prace należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie przy  ul. Browarnej 63. Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 19 listopada. Prace muszą być podpisane i powinny zawierać nr tel. kontaktowego do ewentualnego powiadomienia o zajęciu miejsca premiowanego nagrodą. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 6 lat, uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.

Uzależnij się od sportu – regulamin konkursu

„Uzależnij się od sportu”- to tytuł konkursu plastycznego, którego rozstrzygniecie nastąpi w trakcie imprezy rekreacyjno- sportowej – FESTIWAL SPORTU i ZDROWIA- XIII TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU KICKBOXING.
Temat konkursu: „Uzależnij się od sportu”
Cele konkursu:

 • upowszechnianie zdrowego trybu życia, aktywnego sposobu
  spędzania czasu wolnego- czysty sport bez dopingu ,alkoholu, narkotyków i innych używek
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
  Konkurs jest realizowany w ramach realizacji zadania: ,,Impreza rekreacyjno- sportowa z elementami rywalizacji dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki ” według harmonogramu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  REGULAMIN KONKURSU „Uzależnij się od sportu”
 1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli
 3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci do 6 lat
  · uczniowie klas I-III
  · uczniowie klas IV-VIII
 1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”- Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. grafika, malarstwo, rysunek, collage itd.), w formacie A4.
 2. Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę prac.
 3. Prace należy dostarczyć osobiście : Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63 (od 8.00 do 16.00)
 4. Ostateczny termin składania prac upływa w dniu 19.11.2018 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane,
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: tytuł pracy; imię, nazwisko, wiek (klasa) autora, numer telefonu do kontaktu tj. powiadomienia o ewentualnym zajęciu miejsca premiowanego nagrodą.
 6. Jury powołane przez organizatorów będzie oceniać prace według następujących kryteriów:
  · zgodność z tematem
  · walory artystyczne
  · estetyka wykonania
  · pomysłowość i oryginalność
 7. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwracalna.
 8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia w dniu 24.11.2018 roku, a wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie https://www.facebook.com/KSWLukow.
 9. Laureaci/opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
  12.Odbiór nagród wyłącznie osobiście w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia w dniu 24.11.2018 roku
 10. Prace konkursowe nie będą zwracane. Uczestnik konkursu przenosi swoje prawa autorskie na organizatorów konkursu. Organizatorzy będą wykorzystywać podpisane prace dla celów promocyjnych.
 11. Informacje i kontakt, e-mail:
  zenonpawlikowski@o2.pl, https://www.facebook.com/KSWLukow, tel. 502 055 219