Tytuł „Profilaktyk roku 2018”

Tytuł „Profilaktyk roku 2018”

9 listopada 2018 Aktualności 0
 1. Tytuł i (nagroda) nadawany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osobie, której działania przyczyniają się do realizacji zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Działania o których mowa, powinna cechować kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność-mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów, umiejętność współdziałania z innymi.
 2. Kandydaturę osoby można zgłaszać na formularzu /którego pobranie jest możliwe ze strony poniżej/ do dnia 30 listopada 2018 r. na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków, /pok. nr 3 na parterze/.
 3. Zgłoszone kandydatury osób z uzasadnieniem będzie rozpatrywała komisja konkursowa powołana przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
  • Przewodniczący (lub jego zastępca) MKRPA,
  • Przedstawiciel Burmistrza Miasta Łuków,
  • Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Wynik postępowania konkursowego będzie ogłoszony na stronie internetowej MKRPA.
 5. Uroczyste nadanie tytułu i wręczenie nagrody nastąpi podczas Sesji Rady Miasta Łuków, która będzie odbywała się w dniu przedłożenia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

opr. I. Janaszek-Talacha