Szkolny Dzień bez Przemocy

Szkolny Dzień bez Przemocy

17 grudnia 2018 Aktualności 0


Od 19 do 26 listopada młodzieżowi liderzy pod opieką pani pedagog Moniki Łukasik realizowali program „Szkolny dzień bez przemocy”. W ramach programu we wszystkich klasach pierwszych odbyły się lekcje na temat zasad savoir vivre, ponadto w 7 klasach pierwszych i drugich realizowane były warsztaty „Zatrzymaj przemoc rówieśniczą” we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.

Dodatkowo zorganizowane zostały następujące konkursy:
Konkurs „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie” dla wszystkich klas drugich.
Konkurs „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre” dla wszystkich klas pierwszych. 
Podsumowaniem programu był happening zorganizowany 26 listopada pod hasłem: „Szkolny Dzień Życzliwości”. Tego dnia uczniowie, którzy założyli „muszki” zwolnieni byli z „pytania” i niezapowiedzianych kartkówek, rozdawane były „Ciasteczka życzliwości” ozdobione cytatami zachęcającymi do uśmiechu, optymizmu i życzliwego nastawienia do siebie i innych, ulotki z zasadami savoir vivre umieszczone zostały na drzwiach wszystkich pracowni, a szkolne korytarze ozdobiły kolorowe balony. Uczniowie integrowali się podczas wspólnego wykonania tańca tzw. „Belgijki”. Ponadto wręczone zostały nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursów. Program „SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY” to głośny i wyraźny przekaz dla społeczności szkolnej, że doceniamy i nagradzamy życzliwość, uprzejmość i przyjaźń w relacjach międzyludzkich, że liczy się szacunek i poczucie bezpieczeństwa.