Rozstrzygnięcie konkursu na łukowskiego „Profilaktyka Roku 2020”

Rozstrzygnięcie konkursu na łukowskiego „Profilaktyka Roku 2020”

22 grudnia 2020 Aktualności 0

„Profilaktykiem Roku 2020” w Łukowie został Pan Ireneusz Mateńko – właściciel i redaktor naczelny Łukowskiego Programu Telewizyjnego „Master TV”.

Decyzję o tym podjęła Komisja Konkursowa, w składzie: Mariusz Chudek (przewodniczący), Dariusz Nikiel (członek) i Maciej Nurzyński (członek) – powołana przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, na podstawie „Regulaminu…”, uchwalonego przez MKRPA.

O wyborze – zadecydowało uzasadnienie kandydatury:

„Łukowski Program Telewizyjny MASTER TV obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Od początku realizuje programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii i problemów przemocy w rodzinie.

Emituje videoklipy dla młodzieży o tematyce antyalkoholowej, relacjonuje akcje prowadzone w szkołach, medialnie pilotuje takie akcje.

Relacjonuje wszelkie działania dotyczące problematyki uzależnień.

Nagrywa i emituje wywiady z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jest obecny przy realizacji wielu programów antyuzależnieniowych w łukowskich szkołach.

Współpracuje ze szkołami uczestniczącymi w programach profilaktycznych, przeszkolonymi pedagogami, a także z MKRPA w Łukowie oraz z PARPA.

Od początku patronuje Świetlicy Parasol.

Prowadzi kampanię informacyjną na temat wszystkich instytucji, których celem jest niesienie pomocy osobom z problemami uzależnień oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Niejednokrotnie realizował reportaże z Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ w Łukowie oraz z Klubu Abstynenta „Jutrzenka”.

Od wielu lat na antenie Master TV emitowane są filmy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Był patronem medialnym akcji „Nie, bo tak” oraz „Ciąża bez alkoholu”.

Telewizja Master, ze swoimi programami i filmami profilaktycznymi, dociera do około 18 tysięcy mieszkańców Łukowa, a poprzez stronę internetową i Facebooka zwiększa dostępność dzieci i młodzieży do programów profilaktycznych, promuje zdrowy styl życia, trzeźwość i abstynencję.

Na tablicach Master Text zamieszczane są ogłoszenia planszowe informujące o godzinach otwarcia Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, świetlicy terapeutycznej, telefonu zaufania i inne.

Rok 2020 jest szczególny, jeśli chodzi i współpracę Master TV z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokładnie 20 lat temu, w roku dwutysięcznym, Telewizja Master, kierowana przez Ireneusza Mateńko, po raz pierwszy podpisała umowę z MKRPA.”

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Mariusz Chudek