Rozdane środki na pożytek publiczny

Rozdane środki na pożytek publiczny

5 maja 2023 Aktualności 0

Burmistrz Miasta Łuków informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wartość przyznanych dotacji opiewa na kwotę 77 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert ogłoszony został 8 kwietnia, natomiast 26 kwietnia nastąpiła ocena złożonych przez organizacje społeczne ofert. W ramach powyższego zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

 1. Zadanie Nr 1: Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA
  • Oferent: Klub Abstynenta „Jutrzenka”, ul. Wyszyńskiego 45A, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 500 zł
 2. Zadanie Nr 2: Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe
  • Oferent: Klub Abstynenta „Jutrzenka”, ul. Wyszyńskiego 45A, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł
 3. Zadanie Nr 3: Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem – brak oferty
 4. Zadanie Nr 4: Projekt profilaktyczny motywujący dzieci i młodzież do aktywnego i wartościowego  spędzania wolnego czasu „Wychodzę z Sieci wolny od uzależnień” – brak oferty
 5. Zadanie Nr 5: Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bez ekranu – twarzą w twarz”
  • Oferent: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin, Hufiec Łuków, ul. Ks. St. Brzóski 2, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 18 000 zł
 6. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe
  • Oferent: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „ŁUKOVIA”, ul. Partyzantów 15, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000 zł
 7. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe.
  • Oferent: Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Tryboniów 3a, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 500 zł
 8. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe
  • Oferent: Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie, ul. Wiatraki 1, 21-400 Łuków
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000 zł
 9. Zadanie Nr 7: Realizacja projektu pod nazwą „Warsztaty dla ojców”
  • Oferent: Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego, ul. Zamoyskiego 49/13, 03-801 Warszawa
  • Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 000 zł

Pełną treść ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym znaleźć można POD TYM ADRESEM.