Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych – harmonogram 2023r.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych – harmonogram 2023r.

5 stycznia 2023 Aktualności 0
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt  Konsultacyjny  dla  Ofiar  Przemocy  i Osób Uzależnionych Łuków ul. Browarna 63 
(budynek OSiR – wejście na baseny letnie)

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Agnieszka Żondełek
pełni dyżury od 12.01.2023r. do 21.12.2023r. w czwartki robocze w godz. od 1430 do 1830.
– – –

Punkt Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych. Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy poniedziałek i piątek od godz.  830 do godz.  1030 od 13.01.2023 r.
Kuratorzy dyżurujący: Piotr Łukaszewski, Anna Smolak, Małgorzata Bosek, Maria Brzozowska, Maria Kąkol.
– – –

Porady prawne prowadzi Sylwester Bartosiewicz we wtorki:
– od 10.01.2023r. do 25.04.2023r. od godz. 1600 do godz. 1900 ;
– od 02.05.2023r. do 19.12.2023r. od godz. 1600 do godz. 2000.
– – –

Porady dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie odbywają się od 05.01.2023 r. do 06.12.2023 r. raz w tygodniu przez 3 godziny, zamiennie w środy – od godz. 1600 do godz. 1900 lub w czwartki – od godz. 1100 do godz. 1400.
Prowadzący porady – Mariusz Kaniewski.
– – –

Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin odbywa się od 09.01.2023 r. do 11.12.2023 r. raz w tygodniu w poniedziałki – od godz. 1430 do godz. 1630 z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
Pomoc prowadzi psycholog Izabela Janaszek – Talacha.