Konferencja „Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach”

Konferencja „Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach”

19 października 2019 Aktualności 0

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w ŁUKOWIE we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łukowie zaprasza na konferencję
PROFILAKTYKA OPARTA NA DOWODACH I PRAKTYKACH
24 października 2019 r., w godz. 13.00 – 16.00
w auli głównej I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 12.45.

               PROGRAM KONFERENCJI

  1. Otwarcie konferencji – mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.
  2. „WYNIKI DIAGNOZY PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŁUKOWIE ORAZ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ZJAWISKA”mgr Izabela Janaszek-Talacha, psycholog PPP w Łukowie; pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  3. „SKUTECZNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE, CZYLI JAKA?”dr hab. Krzysztof  Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej ”Pro-M”.
  4. „OFERTA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ŁUKOWIE DOTYCZĄCA ZAGADNIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY.” mgr Joanna Kapitaniuk, kierownik łukowskiej Biblioteki Pedagogicznej.
  5. Przerwa kawowa.
  6. „MIŁOŚĆ I GRANICE. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY. JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY.”mgr Zofia Skrzymowska, logopeda/ psychoprofilaktyk PPP w Łukowie.
  7. „TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI Z POZIOMU PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ, SELEKTYWNEJ I WSKAZUJĄCEJ.”mgr Emilia Klimiuk, psycholog PPP w Łukowie.
  8. „DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY – ROZPOWSZECHNIENIE, OBJAWY, LECZENIE I TERAPIA.”  Marcin Wałecki – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, z-ca dyr. d/s med. Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
  9. Dyskusja. Podsumowanie konferencji.