Profilaktyk 2022 roku przyznany!

Profilaktyk 2022 roku przyznany!

24 marca 2023 Aktualności 0

Pedagog i wychowawca dzieci Danuta Dybciak-Bocian została uznana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie Profilaktykiem 2022 roku.
Danuta Dybciak-Bocian jest koordynatorem Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży „Parasol”, a także pedagogiem szkolnym w Szkole Podstawowej nr 5. Propaguje zdrowy stylu życia bez nałogów, zajmuje się profilaktyką uzależnień i kształtuje postawy oparte na życzliwości oraz niesieniu pomocy innym. Działa też na rzecz osób ze środowisk zagrożonych, mających problemy z zachowaniem i kontrolowaniem emocji.

Wręczenie laureatce dyplomu z tytułem „Profilaktyka Roku 2022” miało miejsce przed LXXII Sesją Rady Miasta Łuków w dniu 23 marca 2023 r. Wyróżnienie, kwiaty oraz upominek pani Danucie wręczyli burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, przewodniczący rady miasta Krzysztof Okliński i pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dorota Zakrzewska.

Dobrze funkcjonująca Miejska Świetlica Środowiskowa „Parasol” to dla młodych ludzi ważny i potrzebny punkt na mapie Łukowa. A działalność Pani Danuty w zakresie jego prowadzenia jest nieoceniona!

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie gratulują i życzą wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.