Podziękowania dla zespołu wychowawców PARASOLA

Podziękowania dla zespołu wychowawców PARASOLA

27 marca 2019 Aktualności 0

Z okazji jubileuszu 5-lecia funkcjonowania Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Parasol” podczas obrad VI Sesji Rady Miasta Łuków burmistrz miasta p. Piotr Płudowski wręczył zespołowi wychowawców podziękowanie za udzielaną pomoc psychologiczną, edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych.