Categories Aktualności

Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach – echa z konferencji

24 października w Łukowie odbyła się konferencja „Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach”. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biblioteką Pedagogiczną. Dr hab. Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przedstawił dane z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która badała skuteczność programów profilaktycznych, w tym realizowanych w Łukowie. Jak sam powiedział…

Categories Aktualności

Trener osiedlowy na spotkaniu z funkcjonariuszami policji

23 października 2019 r. podczas zajęć prowadzonych w ramach Trenera Osiedlowego funkcjonariusze Powiatowej Policji w Łukowie spotkali się z dziećmi i młodzieżą, by poruszyć niezwykle istotny problem, który stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze, narkotyki oraz alkohol. W trakcie spotkania policjanci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ale także edukowali na temat odpowiedzialności prawnej.Wzrost znaczenia środków masowego przekazu,…

Categories Aktualności

Turniej międzyosiedlowy 2019

W dniu 19 października 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie Lekkoatletyczny Turniej Międzyosiedlowy w ramach programu „Trener Osiedlowy” finansowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.W turnieju wzięły udział dzieci i młodzież z niżej wymienionych osiedli, na których realizowany jest program ,,Trener Osiedlowy”:1. os. Klimeckiego2. os. „Petów”3. os. „Za torami”4. os. Sienkiewicza5….

Categories Aktualności

Konferencja „Profilaktyka oparta na dowodach i praktykach”

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA w ŁUKOWIE we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łukowie zaprasza na konferencję PROFILAKTYKA OPARTA NA DOWODACH I PRAKTYKACH 24 października 2019 r., w godz. 13.00 – 16.00 w auli głównej I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 12.45.                PROGRAM KONFERENCJI Otwarcie konferencji – mgr Elżbieta…

Categories Aktualności

Konkurs wniosków 2020

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań  uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP. A. realizacja programów psychoterapii…

Categories Aktualności

Trener osiedlowy nad zalewem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników projektu Trener Osiedlowy, zorganizował po raz drugi piknik w dniu 28 sierpnia 2019 r. na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”. Podczas pikniku 65 uczestników projektu brało udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, m.in.: wyścigi kajakowe, przeciąganie liny w kajakach, piłka siatkowa oraz piłka nożna jak również zabawy w wodzie. Wszyscy uczestnicy zakończyli piknik…

Categories Aktualności

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej…

Categories Aktualności

Piknik „Bezpieczna Woda”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, realizator projektu „Trener Osiedlowy”, 19 lipca 2019 r. zorganizował na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda w Łukowie piknik sportowo -rekreacyjny. Tego dnia dzieci i młodzież – 45 uczestników projektu, pod okiem Trenerów Osiedlowych skorzystało z przygotowanych atrakcji. Wstępem do dobrej zabawy były zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratownika wodnego….

Categories Aktualności

Rekomendowane programy profilaktyczne/System rekomendacji

W pierwszej połowie lat 90-tych jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła przed sobą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było wprowadzenie do środowisk szkolnych w całej Polsce nowoczesnych programów profilaktycznych dla młodzieży, które stanowiłyby przeciwwagę dla tradycyjnych, słabych pod względem merytorycznym i nisko ocenianych przez młodzież pogadanek i konkursów trzeźwości. Chodziło również o to, aby nowoczesna wiedza na temat problemów alkoholowych oraz sposobów radzenia…