Konkurs na Profilaktyka Roku 2022

Konkurs na Profilaktyka Roku 2022

4 listopada 2022 Aktualności 0

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”.

Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2022 rok”.

Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem przez adresatów oraz umiejętność współdziałania z innymi.

Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, którego pobranie jest możliwe ze strony internetowej Komisji – http://www.lukow.pl/urzad-i-samorzad/jednostki-pomocnicze/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych (oraz ze strony informacyjnej Urzędu Miasta Łuków).

Uzupełnione formularze należy składać na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków (pokój nr 3, na parterze), do dnia 9 grudnia 2022 r. O ich rozpatrzeniu decydować będzie data wpływu.

Wynik postępowania konkursowego będzie ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.