Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Festyn rodzinny po PARASOLEM

Email Drukuj PDF

Miejska Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży szkolnej „PARASOL” w Łukowie, organizuje dla dzieci korzystających ze wsparcia świetlicy oraz dla ich rodzin „Festyn rodzinny pod PARASOLEM”, który odbędzie się 7.06.2014r. w godzinach 1100-1400 przy Alejach Kościuszki 21B. W programie przewidziano konkursy sportowe, muzyczne, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez studentów Studium Medycznego w Łukowie, pokazy tresury psa policyjnego oraz wspólne grillowanie. Festyn będzie okazją do integracji całej społeczności Świetlicy, a także świętowania Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty.

Więcej…
 

Konkurs ofert

Email Drukuj PDF

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zw. z § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu Komisji Konkursowych ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w wyniku przeprowadzonego w dniu 27 marca 2014 roku przez Komisję otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2014 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Więcej…
 

Pamiętnik narkomana

Email Drukuj PDF

"Picie nie było modne w naszych kręgach (...). Najpierw były fajki. Miałem wtedy 12, 13 lat. Dzień w dzień paliliśmy, zioła jarali, wszyscy z osiedla. Na trawce znałem się jak łysy koń (...). Zapraszamy do wysłuchania prawdziwej historii osoby uzależnionej od narkotyków.
Pamiętnik narkomana cz. I
Pamiętnik narkomana cz. II

 

Profilaktyk roku 2013

Email Drukuj PDF

Tytuł Profilaktyka roku 2013 otrzymała Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Łuków. Hufiec Łuków systematycznie włącza się w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Instruktorzy prowadzą warsztaty profilaktyczne, realizują projekty profilaktyczno-wychowawcze adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Spotkania Al-anon

Email Drukuj PDF

Jeśli picie bliskiej osoby przeszkadza Ci normalnie żyć - przyjdź do nas!

Grupa Al-anon "Wierność"

Spotkania-poniedziałek godz. 1900 w domu parafialnym przy kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie, ul. Narutowicza 2. Miting otwarty w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca.

 

Zapisy do Świetlicy Środowiskowej

Email Drukuj PDF

Miejska Świetlica Środowiskowa „Parasol” przy ul. Browarnej 63 w Łukowie informuje o możliwości zgłaszania dzieci i młodzieży szkolnej w dniu 30.01.2014 /czwartek/ w godzinach 10.00 -18.00. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu dzieci w pierwszym tygodniu lutego w godzinach pracy Świetlicy od 14.00 -18.00. Inicjatywa dotycząca utworzenia Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol” przy ul. Browarnej 63 w Łukowie wynika  z Uchwały Nr XXXIX/451/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz harmonogramu realizacji zadań przyjętych przez Burmistrza Miasta Łuków na podstawie Zarządzenia Nr 150/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. Zadaniem Świetlicy będzie m.in.: - wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi   i edukacyjnymi - współdziałanie z wychowankami, ich rodzinami oraz odpowiednimi organami i instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu zachowaniom problemowym. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: wniosku o przyjęcie dziecka, w tym kwalifikacji  do określonych zajęć na podstawie diagnozy potrzeb i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Bal bezalkoholowy

Email Drukuj PDF

Domowy Kościół Ruchu  Światło – Życie
zaprasza na
X BEZALKOHOLOWY  BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się dnia 25 stycznia 2014 roku w sali bankietowej „Bursztynowa”- al. Kościuszki 56a
Rozpoczęcie balu godzina 1930.

Bliższe informacje u:
Mirosławy i Marka Żurawskich tel. 606632136
Adrianny i Dariusza Szychtów tel. 603580555
Anny i Grzegorza Jakubowskich tel. 512110241

 

Wolności oddać nie umiem

Email Drukuj PDF

„Wolności oddać nie umiem…” pod takim hasłem, w poniedziałek 18 listopada w I LO im. T. Kościuszki odbył się koncert profilaktyczny, którego wykonawcą był Gabriel Fleszar – polski muzyk, piosenkarz oraz aktor, znany z głównej roli w filmie pt. „Sezon na leszcza”. W koncercie wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych, w sumie ponad 250 osób oraz zaproszeni goście - uczniowie z Gimnazjum Nr 2 pod opieką pani pedagog H. Sarnowskiej, uczniowie z Gimnazjum Nr 1 pod opieką pani pedagog M. Piotrowskiej oraz uczniowie z Gimnazjum w Gołąbkach pod opieką pani pedagog Edyty Łukasik.

Więcej…
 


Strona 7 z 12
Odsłon : 300815

stat4u


Sonda

Czy jesteś za zwiększeniem punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%?
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Polecamy