Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Powstrzymaj pijanego

Email Drukuj PDF

Miasto Łuków przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii zainaugurowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Przy pomocy tego hasła chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zachęcić do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwą interwencję mogą zapobiec wielu tragediom powodowanych przez pijanych kierowców. Na stronie internetowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieściliśmy filmy instruktażowe i materiały edukacyjne na ten temat.

Więcej…
 

Festyn rodzinny

Email Drukuj PDF

Dnia 7.06.2014r. w godzinach 1100-1500 przy Alejach Kościuszki 21B Miejska Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży szkolnej „PARASOL” w Łukowie, zorganizowała dla dzieci korzystających ze wsparcia świetlicy oraz dla ich rodzin „Festyn rodzinny pod PARASOLEM".


 

W programie były konkursy sportowe, muzyczne, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez studentów Studium Medycznego w Łukowie, pokazy tresury psa policyjnego oraz wspólne grillowanie, pokazy rzeźbienia w drewnie. Festyn był okazją do integracji całej społeczności Świetlicy, a także świętowania Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty.

Atmosfera była wyśmienita! Odwiedził nas Pan Burmistrz Dariusz Szustek, który podarował  również dzieciom cenny prezent do Świetlicy (Piłkarzyki). Ponadto byli z nami członkowie MKRPA.

 

Festyn rodzinny po PARASOLEM

Email Drukuj PDF

Miejska Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży szkolnej „PARASOL” w Łukowie, organizuje dla dzieci korzystających ze wsparcia świetlicy oraz dla ich rodzin „Festyn rodzinny pod PARASOLEM”, który odbędzie się 7.06.2014r. w godzinach 1100-1400 przy Alejach Kościuszki 21B. W programie przewidziano konkursy sportowe, muzyczne, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez studentów Studium Medycznego w Łukowie, pokazy tresury psa policyjnego oraz wspólne grillowanie. Festyn będzie okazją do integracji całej społeczności Świetlicy, a także świętowania Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty.

Więcej…
 

Konkurs ofert

Email Drukuj PDF

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zw. z § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu Komisji Konkursowych ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w wyniku przeprowadzonego w dniu 27 marca 2014 roku przez Komisję otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2014 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym a także pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Więcej…
 

Pamiętnik narkomana

Email Drukuj PDF

"Picie nie było modne w naszych kręgach (...). Najpierw były fajki. Miałem wtedy 12, 13 lat. Dzień w dzień paliliśmy, zioła jarali, wszyscy z osiedla. Na trawce znałem się jak łysy koń (...). Zapraszamy do wysłuchania prawdziwej historii osoby uzależnionej od narkotyków.
Pamiętnik narkomana cz. I
Pamiętnik narkomana cz. II

 

Profilaktyk roku 2013

Email Drukuj PDF

Tytuł Profilaktyka roku 2013 otrzymała Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Łuków. Hufiec Łuków systematycznie włącza się w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. Instruktorzy prowadzą warsztaty profilaktyczne, realizują projekty profilaktyczno-wychowawcze adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Spotkania Al-anon

Email Drukuj PDF

Jeśli picie bliskiej osoby przeszkadza Ci normalnie żyć - przyjdź do nas!

Grupa Al-anon "Wierność"

Spotkania-poniedziałek godz. 1900 w domu parafialnym przy kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie, ul. Narutowicza 2. Miting otwarty w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca.

 

Zapisy do Świetlicy Środowiskowej

Email Drukuj PDF

Miejska Świetlica Środowiskowa „Parasol” przy ul. Browarnej 63 w Łukowie informuje o możliwości zgłaszania dzieci i młodzieży szkolnej w dniu 30.01.2014 /czwartek/ w godzinach 10.00 -18.00. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu dzieci w pierwszym tygodniu lutego w godzinach pracy Świetlicy od 14.00 -18.00. Inicjatywa dotycząca utworzenia Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol” przy ul. Browarnej 63 w Łukowie wynika  z Uchwały Nr XXXIX/451/2013 Rady Miasta Łuków z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz harmonogramu realizacji zadań przyjętych przez Burmistrza Miasta Łuków na podstawie Zarządzenia Nr 150/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. Zadaniem Świetlicy będzie m.in.: - wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi   i edukacyjnymi - współdziałanie z wychowankami, ich rodzinami oraz odpowiednimi organami i instytucjami w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu zachowaniom problemowym. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: wniosku o przyjęcie dziecka, w tym kwalifikacji  do określonych zajęć na podstawie diagnozy potrzeb i pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 


Strona 7 z 13
Odsłon : 336927

stat4u


Sonda

Czy jesteś za zwiększeniem punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%?
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Polecamy