Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Opłaty za zezwolenia

Email Drukuj PDF

Korzystać z zezwolenia można po wniesieniu stosownej opłaty na rachunek bankowy wydającego go organu. Uiszczana jest ona w każdym roku kalendarzowym, objętym udzielonym zezwoleniem w trzech równych ratach (płatnych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września). Należy przy tym pamiętać, że pierwsza opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest przed jego wydaniem.
Wysokość opłaty uzależniona jest od tego, czy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych, czy też kontynuuje ją, a także od rodzaju alkoholu objętego zezwoleniem. W przypadku przedsiębiorców po raz pierwszy ubiegających się o zezwolenie opłata wynosi:
- 525 zł (za napoje zawierające do 4,5% alkoholu i piwo) – kategoria A,
- 525 zł (za napoje zawierające od 4,5 do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa) – kategoria B,
- 2100 zł (za napoje zawierające powyżej 18% alkoholu) – kategoria C.
Przedsiębiorca, który prowadził wcześniej sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązany jest do złożenia do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia zależy w tym wypadku od tego, czy wskazana w oświadczeniu wartość przekroczyła progi określone w ustawie: w przypadku kategorii A i B jest to 37 500 zł, zaś w przypadku kategorii C – 77 000 zł. W razie przekroczenia pierwszego z progów, należy uiścić opłatę w wysokości 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży wymienionych napojów w roku poprzednim, zaś w przypadku przekroczenia drugiego progu, opłata wynosi 2,7 proc. wartości sprzedaży. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdej z kategorii. Niedokonanie przez przedsiębiorcę opłaty w określonym terminie (tj. do 31 stycznia) skutkuje natychmiastowym wygaśnięciem zezwolenia. Jednak, pomimo cofnięcia zezwolenia, niezbędne jest uregulowanie opłaty za styczeń (kwota ta podlegać będzie egzekucji). Do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia upoważniony jest organ zezwalający (wójt, burmistrz, prezydent) lub – na podstawie jego upoważnienia – straż gminna/miejska lub członkowie gminnej/miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
Odsłon : 347243

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Polecamy