Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Zezwolenia na alkohol

Email Drukuj PDF

Sprzedaż alkoholu reguluje ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią, obrót alkoholem wymaga uzyskania zezwolenia. Nie może on być też sprzedawany w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę miejscu. Ustawa wprost wskazuje w jakich lokalizacjach zabroniona jest sprzedaż trunków. Poza tym liczba punktów oferujących alkohol w każdej gminie jest ograniczona, zaś decyzja w zakresie wydania zezwolenia wymaga uprzednio sprawdzenia przez organ zgodności z właściwymi uchwałami rady gminy i konsultacji z gminną lub miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą, alkoholu nie wolno sprzedawać, m.in.:
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo­‑wychowawczych, opiekuńczych a także domów studenckich,
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
- w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa,
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Poza tym zabronione jest sprzedawanie i podawanie napojów alkoholowych:
- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
- osobom do 18 roku życia,
- na kredyt lub pod zastaw.

 
Odsłon : 342425

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Polecamy