Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Działania świetlicy

Email Drukuj PDF

W Świetlicy odbywają się  następujące działania:

1. Zajęcia artystyczne - (zajęcia plastyczne - dwie grupy po dwie godziny, koło fotograficzne - jedna grupa dwie godziny, zajęcia wokalne w grupach wiekowych 7-12, 13-16) dwie grupy po godzinie. Celem zajęć będzie uwrażliwianie dzieci na sztukę, na piękno, dawanie im możliwości samodzielnego tworzenia, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez działania twórcze (w sposób pozbawiony agresji, przemocy), pokazywanie im ich własnych możliwości, odkrywanie talentów, a także poznawanie nowych, niekonwencjonalnych technik (technika serwetkowa - decoupage, technika postarzania przedmiotów, wykorzystanie masy solnej, masy papierowej, gliny, malowanie na szkle, rękodzieło – np. kartki okolicznościowe, itp.); stworzenie wspólnego malowidła jako forma współdziałania. Ponadto obcowanie z kulturą, przygotowanie wystawy fotograficznej. Zajęcia artystyczne odbywać się będą 8 godz. tygodniowo. Ponadto w każdy piątek prowadzone będą zajęcia z muzykoterapii.

2. Zajęcia terapeutyczne TZA- Trening Kompetencji Społecznych – celem  będzie kształtowanie u dzieci nowych umiejętności społecznych, budowanie i rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nauka otwartej, wolnej od oceny komunikacji, a także wyrażania emocji. Warsztaty te będą miały również na celu zredukowanie przemocowych doświadczeń, będą miały za zadanie pokazywanie i przepracowywanie zachowań społecznie niepożądanych i nieakceptowanych, dadzą dzieciom możliwości odbarczenia od panujących w domu ról. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów TZA.

3. Zajęcia sportowe – celem tych zajęć będzie poprawa sprawności fizycznej, promowanie zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu, pokazywanie dzieciom, że można realizować się również poprzez sport, a także dobra zabawa; zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu po 2 godziny (w podziale na grupy wiekowe: 7-11 i 12-16 lat). Zajęcia sportowe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych, będą obejmować zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play itp.). Zajęcia sportowe to też trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp. współpracę z rodzicami: zaangażowanie ich np. w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem z dziećmi; umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas.

4. Animacja życia kulturalnego – będzie miała na celu pokazanie dzieciom i młodzieży, że jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu, dawała im szansę uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Animacja będzie przynależna do poszczególnych pedagogów/specjalistów oraz koordynatora świetlicy. Będzie ona organizowana zgodnie z kalendarzem imprez Świetlicy poprzez :

-organizację wystaw fotografii wykonanych przez dzieci,

- wyjście do kina,

- wyjście na kręgle ,

- wyjście do muzeum bądź galerii sztuki,

- spacer po mieście z wizytą np. w cukierni.

 
Odsłon : 342439

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Polecamy