Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Uprawnienia komisji

Email Drukuj PDF

W związku z anonimowymi pismami mieszkańców naszego miasta adresowanymi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informujemy, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest przez Burmistrza Miasta Łuków.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta mają prawo dokonywać kontroli przestrzegania zasad i warunków  korzystania z zezwolenia. Artykuł 18 ust. 10 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa przesłanki cofania zezwolenia w przypadku:

- nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych – m.in. sprzedaży i podawania ich osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
- nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
- powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, gdy prowadzący go nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
- wprowadzenia do sprzedaży wyrobów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
- przedstawienia fałszywych danych w pisemnym oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim,
- popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
- orzeczenia wobec przedsiębiorcy osoby fizycznej lub osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być cofnięte jedynie przez organ wydający, tj. przez Burmistrza Miasta Łuków.

Więcej informacji w zakładce Zezwolenia na alkohol

 
Odsłon : 343193

stat4u


Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Polecamy