E-POP – nieodpłatna aplikacja na smartfona, która pomaga ograniczyć picie alkoholu

E-POP – nieodpłatna aplikacja na smartfona, która pomaga ograniczyć picie alkoholu

6 maja 2020 Aktualności 0

PARPA, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, opracowała nowoczesny mobilny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji E-POP raz platformy internetowej www.e-pop.pl. Tworzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy ograniczania picia są propozycją głównie dla osób pijących alkohol w sposób szkodliwy, które nie są uzależnione od alkoholu. Z aplikacji mogą korzystać także osoby uczestniczące w programach ograniczania picia w placówkach odwykowych.

Korzystanie z platformy

Aplikacja oferuje trzy etapy uczestnictwa w programie. Konto założone za pośrednictwem smartfona jest zintegrowane z tym w wersji komputerowej, dlatego można korzystać z obu platform jednocześnie.

1 etap:

Zapoznanie się z informacjami na temat programu oraz samej problematyki nadużywania alkoholu. Osoby chcące korzystać z E-POPu muszą wypełnić kwestionariusz pozwalający poznać ich sposób picia. Składa się on z dwóch części. Pierwszą jest test AUDIT opracowany przez WHO, drugą analiza picia na podstawie stworzonej na potrzeby programu przesiewowej Skali Problemowego Picia (SPP). Po wprowadzeniu danych pojawia się wstępna informacja zwrotna oraz możliwość zalogowania, która równa się chęci udziału w programie.

2 etap:

Rozpoczyna się po zalogowaniu. Osoba otrzymuje wówczas pełną informację zwrotną, czyli m.in. zestawienie korzyści i strat wynikających z picia alkoholu, prezentację picia osoby na tle ogólnej populacji czy też wykaz czynników pomagających w dokonaniu zmiany. Dane przedstawione są na wykresach i w kolorach, co ułatwia ich zrozumienie i prawidłowe oczytanie.

3 etap:

Jego wymiar jest już stricte terapeutyczny. Program zaplanowano na 11 tygodni, w czasie których zadaniem osoby korzystającej z platformy jest codzienne monitorowanie własnego spożycia alkoholu i wypełnianie arkusza samoobserwacji. Ponadto powinna także rozwiązywać interaktywne ćwiczenia motywujące do zmiany zachowania. Jednocześnie użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne na temat tego, czy jego sposób picia mieści się w granicach niskiego ryzyka szkód zdrowotnych wg. WHO.

Źródło: https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-pije-ryzykownie/e-pop-nieodplatna-aplikacja-na-smartfona-ktora-pomaga-ograniczyc-picie-alkoholu/