Diecezjalny Kongres Trzeźwości

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

4 kwietnia 2018 Aktualności 0

W ramach działalności duszpasterstwa trzeźwości, jako przedłużenie Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie jesienią 2017 r., przygotowywany jest Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Odbędzie się w Siedlcach obok katedry w Centrum Duszpastersko – Charytatywnym w dniach: 27-28 kwietnia 2018 r.

Diecezjalny Kongres Trzeźwości
Diecezjalny Kongres Trzeźwości

Na dzień 27 kwietnia (piątek) zapraszamy przedstawicieli samorządów, miejskich i gminnych komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników burmistrzów i wójtów oraz inne osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w związku z wykonywaniem swojej pracy zawodowej, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości. Osoby takie mogłyby wziąć udział w Kongresie w ramach swojej pracy zawodowej na zasadzie delegacji służbowej. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych przy motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego lub korzystania ze wsparcia wspólnoty Anonimowych alkoholików.

Na dzień 28 kwietnia (sobota) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przedstawicieli wspólnot samopomocowych: AA, Al-anon i innych grup pracujących na programie „12 kroków”, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości, osoby, które są zainteresowane tą problematyką i zajmują się nią z powodów osobistych. Dla tych osób sobota będzie najlepszym terminem, gdyż dla większości z nich jest to dzień wolny od pracy. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by pomóc małżonkom, którzy doświadczają trudności na drodze zdrowienia rodziny alkoholowej w przezwyciężaniu tych trudności.