Aktualności

XVII Bal Bezalkoholowy

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, odbył się w Łukowie Bal Bezalkoholowy. To była siedemnasta już edycja tej cyklicznej imprezy. Za organizację odpowiadała wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Rejonu Łukowskiego. Wydarzenie miało miejsce 28 stycznia w Sali Bursztynowej i zgromadziło ponad 100 osób, które postanowiły spędzić tę noc przy dobrej muzyce i zabawie prowadzonej przez…
Dowiedz się więcej


9 lutego 2023 0

Współpraca MKRPA z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w minionym roku kalendarzowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych dofinansowanych ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem było propagowanie wspierających postaw rodzicielskich, pozytywnych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem zostały objęte osoby z grup ryzyka doświadczające trudności o różnym nasileniu, działania były…
Dowiedz się więcej


8 lutego 2023 0
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych – harmonogram 2023r.

Punkt  Konsultacyjny  dla  Ofiar  Przemocy  i Osób Uzależnionych Łuków ul. Browarna 63  (budynek OSiR – wejście na baseny letnie) Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Agnieszka Żondełek pełni dyżury od 12.01.2023r. do 21.12.2023r. w czwartki robocze w godz. od 1430 do 1830.– – – Punkt Mediacyjny prowadzony przez kuratorów rodzinnych. Dyżury kuratorów rodzinnych w każdy poniedziałek i…
Dowiedz się więcej


5 stycznia 2023 0

Konkurs na Profilaktyka Roku 2022

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2022 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość…
Dowiedz się więcej


4 listopada 2022 0
logomkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MKRPA: Konkurs uzupełniający

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2022, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Realizacja przedsięwzięć wspierających osoby po przebytej terapii w utrzymaniu abstynencji. Cele: utrwalanie abstynencji, budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu, rozwój umiejętności…
Dowiedz się więcej


13 września 2022 0