Dzień: 2023-02-08

Categories Aktualności

Współpraca MKRPA z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w minionym roku kalendarzowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych dofinansowanych ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem było propagowanie wspierających postaw rodzicielskich, pozytywnych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem zostały objęte osoby z grup ryzyka doświadczające trudności o różnym nasileniu, działania były też skierowane do ogólnej populacji w ramach profilaktyki…