Dzień: 2022-11-04

Categories Aktualności

Konkurs na Profilaktyka Roku 2022

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2022 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem…