Dzień: 2022-09-13

logomkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MKRPA: Konkurs uzupełniający

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2022, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Realizacja przedsięwzięć wspierających osoby po przebytej terapii w utrzymaniu abstynencji. Cele: utrwalanie abstynencji, budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu, rozwój umiejętności…
Dowiedz się więcej


13 września 2022 0
logomkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2023 rok

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2023, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 31 października. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Obszar: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych, NSP…
Dowiedz się więcej


13 września 2022 0