Dzień: 2020-12-22

Categories Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na łukowskiego „Profilaktyka Roku 2020”

„Profilaktykiem Roku 2020” w Łukowie został Pan Ireneusz Mateńko – właściciel i redaktor naczelny Łukowskiego Programu Telewizyjnego „Master TV”. Decyzję o tym podjęła Komisja Konkursowa, w składzie: Mariusz Chudek (przewodniczący), Dariusz Nikiel (członek) i Maciej Nurzyński (członek) – powołana przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, na podstawie „Regulaminu…”, uchwalonego przez MKRPA. O wyborze – zadecydowało uzasadnienie kandydatury: „Łukowski Program Telewizyjny…