Profilaktyk Roku 2020

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2020”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2020 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość…
Dowiedz się więcej


4 grudnia 2020 0