Dzień: 2020-12-04

Categories Aktualności

Profilaktyk Roku 2020

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2020”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2020 rok”. Działania o których mowa, powinna cechować: kreatywność, zaangażowanie, znajomość potrzeb środowiska lokalnego, efektywność – mierzona pozytywnym przyjmowaniem…