Dzień: 2019-10-22

Categories Aktualności

Turniej międzyosiedlowy 2019

W dniu 19 października 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łukowie Lekkoatletyczny Turniej Międzyosiedlowy w ramach programu „Trener Osiedlowy” finansowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.W turnieju wzięły udział dzieci i młodzież z niżej wymienionych osiedli, na których realizowany jest program ,,Trener Osiedlowy”:1. os. Klimeckiego2. os. „Petów”3. os. „Za torami”4. os. Sienkiewicza5….