Dzień: 2019-10-02

Categories Aktualności

Konkurs wniosków 2020

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań  uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP. A. realizacja programów psychoterapii…