Dzień: 26 września 2018

Categories Aktualności

Konkurs wniosków na 2019

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP. A. realizacja programów psychoterapii uzależnienia…